Vi har e resept. Det betyr at vi sender alle resepter via internett til en database på Gjøvik, alle apotek i Norge vil kunne hente resept og gi ut medisin eller medisinsk utstyr. Betaling e resept dekkes av helfo i sin helhet. Helsedirektoratet har en innloggingside"www.mineresepter.no" hvor status på gyldige resepter kan sjekkes.