Vi har e-resept. Det betyr at vi sender alle resepter via internett til en database på Gjøvik, og alle apotek i Norge vil kunne hente ut din resept og gi ut medisin eller medisinsk utstyr. Betaling for e-resept dekkes av HELFO i sin helhet. Helsedirektoratet har en innloggingside "www.mineresepter.no" hvor status på utstedte resepter kan sjekkes.