Statens senter for folkehelse anbefaler oppfriskning av kikhoste for voksene, dvs fra 30 års alder og utover. Vi gir da en kombinert vaksine boostrix polio med kikhose, difteri, stivkrampe, polio

Pneumovax anbefales for alle med lungesykdom samt alle over 60 år. Denne vaksine har ved undersøkelser vist lavere forekomst av hjertekarsykdom hos vaksinerte. Vi setter den hos alle som ønsker denne vaksine.

Skogflåttencephalitt er nå indisert for folk som bor eller oppholder seg ved skogsområder kysten Østfold eler Sørlandet rundt Arendal