Denne ordning fungerer bra med ett unntak: Det er helt nødvendig å vite navn på lege for å kunne håndtere beskjed.

 

Format:

CHMS Ola Hansen 0405190 dr Sundvor ønsker time gjerne i neste uke