Senteret sitt bannerbilde

Christiania Medisinske Senter

Velkommen til Christiania Medisinske Senter

Vedr reseptbestilling: 

Reseptbestilling via SMS /telefon/mail ekspederes som e-resept i løpet av ett døgn, og kan hentes på apotek i hele landet uten at du får nærmere tilbakemelding at den er ekspedert. 

-------------------------

Under pandemien : 

Senteret er åpent som vanlig. Ring på forhånd dersom du har forkjølelsessymptomer.

Dersom dere ønsker å snakke med Dr. Sundvor er telefonkonsultasjon fullt mulig. Ring og avtal med forværelse på telefon 22440800

 

Christiania medisinske senter as er et kontorfelleskap mellom allmennlege Fuk-Tai Sundvor, nevrolog Gunnar Langård og nevropsykologene Jan Magne Krogstad og Øyvind Sundseth. Hver deltager er selvstendig næringsdrivende med eget ansvar.

Eventuelle henvendelser foruten mail til nevropsykolog Krogstad og Sundseth bes vennligst rettes direkte til deres telefonnummer, se nedenfor.

 

Jan Magne Krogstad og Øyvind Sundseth driver hver sin praksis som nevropsykologer 

 

Nevropsykolog J.M Krogstad (www.nevropsykologioslo.no) nås på e-mail chrisnevro@outlook.com eller sms til tlf 90644655 (telefontid mellom 13:00 og 14:00)

Nevropsykolog Ø. Sundseth nås på email oysu11@gmail.com eller mobil 92265928 / 93658491  

(telefontid mellom 13:00 og 14:00) 

Gunnar Langård er spesialist i nevrologi med offentlig avtale. Ved henvisning fra lege er egenandelen kr. 345 for konsultasjon. Mottar henvisninger med problemstillinger i generell nevrologi, og oppfølging og vurdering av cerebrovaskulær sykdom inkludert ultralyd av halskar.

 

Lege Fuk-Tai Sundvor er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Senteret har egen sykepleier som jobber i senterets eget laboratorium. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

helserespons har utviklet en app se hjemmeside helserespons

2. mars 2015

SMS beskjeder eller internettbeskjeder "navn lege !"

28. april 2014

Denne ordning fungerer bra med ett unntak: Det er helt nødvendig å vite navn på lege for å kunne håndtere beskjed.

 

Format:

CHMS Ola Hansen 0405190 dr Sundvor ønsker time gjerne i neste uke

 

E resept

14. november 2012

Vi har e resept. Det betyr at vi sender alle resepter via internett til en database på Gjøvik, alle apotek i Norge vil kunne hente resept og gi ut medisin eller medisinsk utstyr. Betaling e resept dekkes av helfo i sin helhet. Helsedirektoratet har en innloggingside"www.mineresepter.no" hvor status på gyldige resepter kan sjekkes.

 

Anbefalte vaksiner

23. mai 2011

Statens senter for folkehelse anbefaler oppfriskning av kikhoste for voksene, dvs fra 30 års alder og utover. Vi gir da en kombinert vaksine boostrix polio med kikhose, difteri, stivkrampe, polio

Pneumovax anbefales for alle med lungesykdom samt alle over 60 år. Denne vaksine har ved undersøkelser vist lavere forekomst av hjertekarsykdom hos vaksinerte. Vi setter den hos alle som ønsker denne vaksine.

Skogflåttencephalitt er nå indisert for folk som bor eller oppholder seg ved skogsområder kysten Østfold eler Sørlandet rundt Arendal

Reisevaksine

3. mars 2011

Fuk Tai Sundvor har lang erfaring med reisemedisin, og kan bistå med nødvendige vaksiner og informasjon.